logo

Ejendomme

Lejer

Om os

Kontakt

Lejer

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

EJSINGHOLM ApS, Nørre Allé 86, st.th., 8000 Aarhus C, CVR-nr. 36546972 (herefter benævnt ”Ejsingholm ApS”) er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Ejsingholm arbejder aktivt for at sikre en høj grad af beskyttelse af personoplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på kontakt@ejsingholm.com eller på telefonnummer +45 71 74 74 60 inden for vores åbningstider: hverdage kl. 9:00 – kl. 15:00.

Formål og grundlag

Vi behandler dine oplysninger til følgende formål: Fremvisning af ledige lejemål og oprettelse i vores administrationssystem. Videreformidling af dine kontaktoplysninger til din potentielle udlejer. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Retsgrundlaget følger endvidere på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til at din udlejer skal kunne kontakte dig.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier og typer af personoplysninger om dig: Almindelige oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse og bankoplysninger.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: Vores databehandler, Made This ApS Din potentielle udlejer

Overførsel til modtagere i tredjelande

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra din egen indtastning i vores portal, ejsingholm.com.

Aktive lejemål

Brugere i vores portal med ét eller flere aktive lejemål tilknyttet deres brugerkonti omfatter flg. situationer: a. Brugere hvis navne står anført på gældende lejekontrakter for vore lejemål. b. Brugere anført som nuværende beboere af vore lejemål. Det er muligt at være beboer uden at være lejer, og omvendt.

Opbevaring af dine personoplysninger

Der skelnes mellem flg. situationer: a.Brugere med mindst ét aktivt lejemål. Vi opbevarer dine personoplysninger så længe mindst ét aktivt lejemål er tilknyttet din brugerkonto i vores portal. b.Brugere uden aktive lejemål. Hvis du ikke har været logget ind i 6 måneder og ikke har mindst ét aktivt lejemål tilknyttet din brugerkonto i vores portal, slettes eller anonymiseres dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Ejsingholm på kontakt@ejsingholm.com. Du har endvidere ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. Sidst revideret 27.12.2021

Ejsingholm ApS

Nørre Allé 86, 8000 Aarhus C

CVR: 36546972

kontakt@ejsingholm.com

71747460

Facebook.com/ejsingholm

Privatlivspolitik